A cinkotai nagyicce története

Kategória:
Helyi történetek, Helyi történetek

Létrehozva:
2022-05-22 12:00:55

Cikk írója:
Pest Hirdetője


A cinkotai nagyicce története


A cinkotai plébános a dömösi prépostságért folyamodott a királyhoz. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: „Hol kel fel a Nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király?” Ha ezeket a kérdéseket megválaszolja a plébános, akkor püspök lehet, ha nem, kiveti még a plébánosságból is. Búnak ereszkedett a plébános. Mit feleljen ő ezekre a kérdésekre?
Odacseppent a plébánoshoz a kántor, látta, hogy a plébános igen lógatja az orrát, megkérdezte:
– Mi bántja úgy a plébános urat, hogy így búnak adta magát?
A plébános elpanaszolta, hogy járt Mátyás királlyal. Azt mondta a kántor:
– Na, ezért egy cseppet se egye magát a plébános úr! Adja ide a reverendáját, elmegyek én Mátyás királyhoz, s megfelelek neki.
A plébános nagy vonakodva, de csak odaadta a reverendáját a kántornak, s az megjelent a király előtt, mint cinkotai plébános. Kérdezte Mátyás király:
– No, plébános úr, hol kel fel a Nap?
– Felségednek Budán, nekem Cinkotán – válaszolta a kántor.
– Hát aztán, mennyit érek én? – tette fel a király a második kérdést.
A kántor azt felelte:
– Huszonkilenc aranyat!
– Ugyan bizony, mért pont huszonkilencet?
– Mikor Krisztus urunkat Júdás elárulta, harminc aranyat kapott érte. A király nem ér annyit, mint Krisztus urunk, egy arannyal olcsóbb!
– Arra mi a válaszod, hogy mit gondolok én?
– Felséged azt gondolja, hogy a cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai kántor vagyok.
Megtetszett Mátyás királynak az okos beszéd. Azt mondta a kántornak:
– Na, fiam, amiért ilyen okosan feleltél a kérdéseimre, neked adom a dömösi prépostságot.
A kántor nem fogadta el, erre a király másik ajánlatott tett:
– Akkor teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen az?
– Én azt kérem felségedtől, hogy a cinkotai icce kétszer akkora legyen, mint máshol!
Mátyás király mindjárt elrendelte, hogy tegyék törvénybe a dolgot. Mire a kántor hazaért, Cinkotán már kétszer akkora volt az icce, mint máshol. Betérve a fogadóba a kántor hamar rájött, hogy bármilyen agyafúrt volt is, Mátyás király csak megtréfálta őt: ugyanis a kétszer akkora iccének az ára is kétszer akkora lett, mint addig volt.


 

Egy kis érdekesség

A XV. században már állt az a beszállócsárda, amely Cinkota határán, a Pest-Kerepes-Hatvan (mai 3-as) országút mentén Cinkotai Nagyicce Fogadó néven lett ismert (az épület - amely a Sárga Rózsa utca és a Veres Péter út sarkán állott - 2001-ben egy mára megszűnt autókereskedés építése miatt - bontási engedély nélkül - lebontásra került). Mátyás király vadaskertje - Pesttől haladva a Kerepesi út bal oldalán - a mai Keleti pályaudvartól Sashalomig húzódott. Mátyás király gyakran megfordult a fogadó környékén, egyes utalások szerint magában a fogadóban is. Volt rá tehát lehetőség, hogy összetalálkozzék akár a cinkotai plébánossal, akár a kántorral, a "találkozás" nyomán született a "nagyicce" fogalma, amiről aztán a vendéglőt elnevezték. Az icce a középkorban széles körben használt űrmérték volt és való igaz, hogy Cinkotán kétszer akkora (1,68 liter) volt mint máshol (0,84 liter).Forrás:

szentkeresztplebania.hu

Felső kép: epa.oszk.hu

 

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »